Bireysel Sigorta Çözümleri


BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

Bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamaların karşılanabilmesi için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı olmak üzere oluşturulan özel emeklilik sistemidir.

Bu kapsamda sistem, bireylerin tasarruf etmesini teşvik etmek, bu tasarrufları şeffaf bir biçimde güvence altına almak ve bireylerin istekleri doğrultusunda birikimlerinin en uygun metotlarla yönlendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu tasarrufların, emeklilik hakkı kazanıldığında:
Sistem,
Maaş olarak,
Toplu para olarak,
Hem toplu para hem de maaş olarak, ödenmesi imkanını sağlamaktadır.

Kısaca Bireysel Emeklilik,
Bireylerin yaşlılıklarında veya aktif çalışma yaşamlarının sonunda bir ek gelir sağlamaya yönelik,
Herkesin kendi birikimleri oranında gelir alacağı,
Kamunun gözetim ve denetiminde özel şirketler tarafından yapılan,
Gönüllü katılıma dayalı,
Kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı, bir emeklilik sistemidir.


 


 İletişim Bilgileri
Adres : İzmir Asfaltı Üzeri No:110 Gümüşler / DENİZLİ
Telefon : 0258 371 55 77 (pbx)
Fax : 0258 371 07 94
Mega Tasarım 2014